HF Consultancy
Lijsterbeswede 57
2993 GB Barendrecht

T. 0180 62 11 84
E. info@hfconsultancy.nl
RechtmatigheidonderzoekenPagina afdrukken
Audit Alert 13: Rechtmatigheidsonderzoek gemeenten en provincies en de implicaties daarvan voor de accountantsverklaring.

Controleren is toetsen aan normen. Bij het rechtmatigheidsonderzoek is helderheid over de te hanteren normen en daarmee helderheid over de reikwijdte van het onderzoek en de generieke en specifieke toetscriteria van groot belang.

Als de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties niet voldoen aan deze criteria, kan dat van invloed zijn op de strekking van de accountantsverklaring. Bij het ontbreken van dergelijke criteria kan de accountant het rechtmatigheidsonderzoek niet uitvoeren en dus in zijn accountantsverklaring geen oordeel uitspreken over de rechtmatigheid.

De accountant kan en mag niet zelf gaan interpreteren wat rechtmatigheid inhoudt.

HF Consultancy kan u ondersteuning aanbieden bij het opzetten en de uitvoering van diverse rechtmatigheidsonderzoeken (conform SiSa model)!
Humanity
Naam organisatie *
Voorletters en naam *
Straat en huisnummer *
Postcode *
Woonplaats *
Telefoonnummer *
Telefoonnummer mobiel
E-mailadres *
Bericht *
 
Copyright HF Consultancy | Disclaimer | Realisatie: WebNL